Povraćaj i otkazivanje porudžbine

Ako ste kupili proizvod za koji smatrate da je neispravan (oštećen ili jednostavno ne odgovara proizvodu koji ste naručili), kvar možete prijaviti u roku od dva dana od isporuke. Da bi ste ostvarili ova prava, morate nas pismeno obavijestiti o nedostatku na buy@urbanone.me sa detaljnim opisom i slikom nedostatka.
Troškove isporuke snosi kupac. Ako je materijalni nedostatak opravdan, troškovi isporuke biće nadoknađeni kupcu. Kupac će biti obaviješten o rješenju reklamacije u roku od osam dana od prijema proizvoda, a proizvod će biti zamijenjen ispravnim ili, ako je drugačije ugovoreno, novac će biti vraćen na račun. Jednom kada naručite i platite proizvod, otkazivanje je moguće samo u istom danu tako što ćete nas obavijestiti na buy@urbanone. U ovom slučaju ćete dobiti poruku sa potvrdom i novac će biti vraćen na Vaš račun

Izjava o sigurnosti i načini plaćanja

Sprovodimo brojne tehničke i organizacione mjere kako bi smo osigurali zaštitu ličnih podataka tokom prikupljanja, prenosa i čuvanja. Monargo doo nastoji da na odgovarajući način zaštiti Vaše lične podatke, ali ne garantuje potpunu sigurnost ličnih podataka koje nam pružate i nije odgovoran za krađu, uništavanje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje Vaših ličnih podataka ili podataka o Vama. Monargo doo se pridržava opšteprihvaćenih standarda za zaštitu informacija primljenih tokom prenosa kao i nakon prijema, ali ni jedan elektronski prenos ili skladištenje nije 100% sigurno, tako da ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Monargo doo koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Laier) kako bi obezbjedio šifrovanje ličnih podataka i podataka o kreditnoj kartici. Monargo doo sarađuje sa kompanijom koja osigurava sigurnost naših usluga i Vaših ličnih podataka. Korisnici Monarga su dodatno zaštićeni promjenom zaštitnog zida i drugih tehnologija kako bi se osigurala zaštita podataka. Način plaćanja Urban One omogućio je plaćanje kreditnom karticom. U našoj internet prodavnici možete kupovati kreditnim karticama MasterCard, Maestro, Visa.

Izvod o konverziji uplate

Imajte na umu da će se sva plaćanja izvršiti u eurima (EUR). Ako se plaćanje vrši pomoću platnih kartica stranih izdavaoca, ukupan iznos transakcije pretvoriće se u valutu poravnanja banke, prema trenutnom kursu Visa / Mastercard.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

Prilikom unosa podataka platnih kartica povjerljivi podaci se prenose putem javne mreže u zaštićenom (šifrovanom) obliku pomoću SSL protokola, koristeći najsavremenije metode tokenizacije osjetljivih podataka, a u skladu sa PCI-DSS standardima. Podaci o platnoj kartici trgovcu nisu dostupni ni u jednom trenutku. 3D sigurnosna zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Paiment Gatevai koristi najviše svjetske standarde zaštite podataka i privatnosti. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway automatski su uključeni u 3D-Secure zaštitu, garantujući kupcima sigurnost njihove kupovine. Brojevi korisničkih platnih kartica ne čuvaju se u sistemu trgovca, a sama registracija je zaštićena SSL šifrovanjem podataka. PCI DSS standardi - AllSecure Payment Gateway neprekidno se pridržava svih zahtjeva kartičnih organizacija kako bi povećao nivo sigurnosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, sistem je bez prekida sertifikovan kao PCI-DSS nivo 1, što je najviši standard u industriji. PCI Data Securiti Standard (PCI-DSS) je standard koji definiše neophodne mjere zaštite prilikom obrade, čuvanja i prenosa podataka osjetljivih kartica. PCI standardi štite osjetljive podatke vlasnika kartice tokom čitavog procesa plaćanja: od trenutka unošenja podataka na prodajno mesto trgovca, tokom komunikacije između trgovca i relevantnih banaka i kartičnih organizacija, kao i naknadnog čuvanja tih podataka.

EUR - English

Sadržaj za odrasle osobe: vidljiv