PRAVILA PRIVATNOSTI

Svoj glavni fokus stavljamo na kupca. Za nas je od velike važnosti da se osjećate sigurno i bezbjedno. Urban One poštuje Vašu privatnost i zaštitu ličnih podataka koje nam pružate kada posjetite našu web stranicu. Zato Vas molimo da pročitate o tome kako Urban One pod Monargom obrađuje Vaše lične podatke.

Svrha politike privatnosti je da Vam lako predstavi lične podatke koje prikupljamo o Vama, na osnovu čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnost pregleda upravljanja Vašim postavkama privatnosti i Vaših prava u vezi sa ličnim podacima.

Urban One - Politika privatnosti kompanije Monargo doo je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009, 44/12 od 09.08 .2012) donijeta 17.08.2008. (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka) i zakonodavstvo Republike Crne Gore.

1. Obrađivač podataka

Odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka ovdje opisanih kao obrađivač podataka:
Monargo doo.
Đoka Miraševića M3
81000 Podgorica
E-mail: buy@urbanone.me
Na vaša pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, povjerljivošću Vaših ličnih podataka, načinima obrade ili Vašim zahtjevima u vezi sa ostvarivanjem prava na lične podatke odgovoriće odgovorno lice i / ili službenik za zaštitu podataka u Monargo doo - UrbaOne na buy@urbanone.me.

2. PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE

Monargo doo prikuplja, evidentira, čuva, šalje i na drugi način obrađuje lične podatke koje ima o Vama na osnovu različitih pravnih osnova i za svrhe navedene u nastavku.

2.1. Obrada zasnovana na ugovoru - svrhe

i) Ugovori o kupoprodaji proizvoda - Omogućeni lični podaci kupaca u online prodavnicama na www.urbanone.me (bez obzira na registraciju);

ii) ii) Ugovor o internet ili mobilnoj usluzi - lični podaci klijenta (npr. Registracija korisničkog računa)

U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obaveza, Monargo obrađuje lične podatke pojedinaca u svrhu identifikacije pojedinca, sklapanja ugovora (kada se ugovor o prodaji proizvoda između Monarga i kupca u internet prodavnici sačinjava na u vrijeme kada Monargo kupcu pošalje e-poruku o statusu njegove porudžbine („porudžbina spremna / pripremljena za preuzimanje“), smatra se da su lični podaci u ovom slučaju poslati na osnovu ugovorne pravne osnove i u svrhu ugovaranje), za komunikaciju sa Vama (obavještenje o promijenjenim opštim uslovima, nova verzija mobilne aplikacije itd.) za pružanje korisničke podrške (npr. rješavanje tehničkih problema), a u slučaju kupovina u svrhu ispunjenja naloga (nabavka, isporuka proizvoda, fakturisanje, rješavanje zahtjeva potencijalnih kupaca (žalbe, garancije), slanje obavještenja pojedincima u vezi sa realizacijom porudžbine i bilo koje druge svrhe koje su potrebne da izvrši porudžbinu, sačuva istoriju kupovine (samo za registrovane korisnike), izvrši bilo koji postupak obračuna i za svoje računovodstvene i poreske svrhe.

2.2. Obrada zasnovana na zakonskim obavezama - svrha
Monargo obrađuje lične podatke na osnovu zakonskih obaveza koje se primjenjuju na Monargo (npr. Određeni poreski propisi, vođenje računa, čuvanje podataka o dobitnicima itd.).

2.3. Obrada zasnovana na pravnim interesima
Monargo može obrađivati lične podatke na osnovu legitimnih interesa koje slijedi Monargo, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtijeva zaštitu ličnih podataka. U slučaju dalje obrade podataka prikupljenih o pojedincu, Monargo vrši procjenu u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka. Takva dalja upotreba podataka u pseudonimizovanom ili objedinjenom obliku je legalna upotreba podataka za marketinške i druge poslovne ili tehničke analize Monarga. Kao dodatna mjera za neke oblike dalje obrade podataka o saobraćaju može se koristiti i brisanje određenih podataka. Na osnovu legitimnog interesa, Monargo može obrađivati podatke u meri u kojoj je to neophodno i proporcionalno kako bi se osiguralo funkcionisanje Internet usluga, posebno radi sprečavanja neovlašćenog pristupa Vašem nalogu, širenja zlonamjernih kodova, sprječavanja prevara itd. Druge zloupotrebe web stranice ili mobilnog uređaja kao i zaštitu prava intelektualne svojine u vezi sa Internet uslugama. Na osnovu pravnih interesa, Monargo može obrađivati Vaše lične podatke i za potrebe direktnog marketinga (u slučaju kupaca), sprječavanja zloupotrebe, traženja potraživanja ili odbrane od potraživanja u upravnom i pravnom postupku.

2.4. Obrada saglasnosti (dozvole)
Kompanija Monargo obrađuje lične podatke na osnovu saglasnosti za obradu ličnih podataka koje pojedinac dostavlja kompaniji u sledeće svrhe:

i) za potrebe direktnog marketinga - prijem obavještenja. Najave sadrže aktuelne ponude, pogodnosti i / ili pozive na događaje menadžera i njegovih poslovnih partnera, pozive za učešće u nagradnim igrama i takmičenjima i korisne savjete, vijesti i podsjetnike iz svijeta sporta i zdravog načina života;

za sprovođenje marketinške analize i segmentacije kupaca, kao i za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;

iii)u svrhu učešća u nagradnim igrama.

S obzirom na pružene lične podatke, obavještenja i personalizovane ponude možete da primate putem SMS-a, MMS-a na telefonski broj, e-poštom na navedenu adresu e-pošte ili u papirnoj kopiji na navedenu adresu.

Svoju saglasnost možete opozvati ili izmijeniti u bilo kom trenutku na isti način na koji je saglasnost dozvoljena klikom na dugme za odjavu pretplate na dnu e-pošte; u podešavanjima Vašeg naloga ili slanjem posebnog zahtjeva za opoziv saglasnosti na buy@urbanone.me.

Budući da saglasnost uključuje direktan marketing zasnovan na profilu pojedinca, Monargo može izvršiti klasifikaciju pojedinaca u segmente na osnovu upotrebe Monargovih web lokacija u svrhu prilagođenih usluga i ponuda proizvoda.

3. Lični podaci koje prikupljamo

Monargo prikuplja razne informacije, uključujući lične podatke, sa kojima možete biti direktno ili indirektno identifikovani ako Vi ili drugi odlučite da dijelite ove lične podatke sa Monargom. Informacije primamo na više načina, uključujući kupovinu u internet prodavnici, registraciju za obavještenja putem e-pošte (direktan marketing), registraciju računa u web prodavnici i posjećivanje web stranice.

Lične informacije koje prikupljamo:

i) osnovni lični podaci kao što su ime i prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), telefon broj i lozinku kako bismo osigurali zaštitu i upotrebu naših usluga;

ii) informacije o kupovini i plaćanju, pri čemu se u slučaju plaćanja izvršenih putem kreditne kartice, sadržaj podataka sa kartice ne čuva u Monargovim bazama podataka;

4. KOLAČIĆI i srodne tehnologije

Kada koristite naše Internet usluge, kolačići se instaliraju na Vaš računar. Generalno, kolačići i njima srodne tehnologije funkcionišu dodjeljivanjem jedinstvenog broja pregledaču ili uređaju koji nemaju nikakvo značenje izvan Monarga.

Monargo koristi ove tehnologije za personalizaciju iskustva i pomoć u pružanju sadržaja specifičnog za Vašu upotrebu.

Postavke u pretraživaču ili mobilnom uređaju možete da koristite za upravljanje podacima prikupljenim putem kolačića ili srodnih tehnologija. Monargo se slaže da Vam dozvoli da upravljate privatnošću i dijeljenjem, ali ne preuzima odgovornost za netačne signale, ne prati tragove iz Vašeg Internet pretraživača. Ako odbijete kolačiće, neke funkcije usluga koje Vam se nude mogu biti nedostupne.

5. UPRAVLJANJE STAVKAMA NA KORISNIČKOM RAČUNU

5.1 Ažuriranja naloga
Odgovornost je pojedinca da preda tačne i potpune informacije. Sve registrovane promjene ličnih podataka na nalogu Internet prodavnice ili mobilne aplikacije registrovani korisnik može ažurirati, prilagoditi ili izmijeniti u podešavanjima naloga.

5.2. Zatvaranje računa
Ako želite da zatvorite nalog na mreži ili prodavnici mobilne aplikacije, to možete da učinite u bilo kom trenutku u kartici podešavanja svog naloga (prateći uputstva na web lokaciji koja se s vremena na vrijeme ažurira) slanjem zahtjeva za zatvaranje naloga na kontakt adresu. Pismeni zahtjev mora biti propraćen dokazom o identitetu i adresom. Račun će biti zatvoren u roku od 10 radnih dana od prijema pismenog zahtjeva pojedinca i dokaza o ispravnosti.

Zatvaranje računa e-trgovine ne znači povlačenje pristanka (odjava) od primanja obavještenja i direktnog marketinga.

Imajte na umu da se neki lični podaci o Vama koje obrađujemo prema ugovoru ne mogu izbrisati u skladu sa poreskim zakonskim propisima i čuvaju se 10 godina od prijema naloga, odnosno rješavanja žalbe ili vraćanja proizvoda.

6.1 Rukovodioci ugovora

6. PRUŽANJE LIČNIH PODATAKA
Monargo može da pruži Vaše lične podatke trećim licima sa kojima ima ugovore za obradu ličnih podataka (u daljem tekstu: „ugovorni obrađivači“) u svrhu podrške, analize i kontinuiranog poboljšanja naših usluga, obrade plaćanja ili isporuke naloga. Dobavljači će imati pristup samo onim ličnim podacima koji su im nužno potrebni za pružanje usluga koje za nas obavljaju i samo u svrhu izvršavanja ovih zadataka u naše ime i ne mogu ih koristiti u bilo koje druge svrhe. Dobavljači su dužni da zaštite Vaše lične podatke.

Monargo može sarađivati sa dobavljačima koji za nas obrađuju statističke podatke o tome kako koristite naše usluge u svrhu oglašavanja naših usluga i prikazivanju informacija koje bi mogle biti u Vašem interesu. Takvi procesori imaju pristup samo anonimnim podacima.

6.2. Web stranice i aplikacije nezavisnih proizvođača
Vaše lične podatke uz Vašu dozvolu možemo dijeliti sa nezavisnim aplikacijama ako odlučite da pristupite našim uslugama putem takve aplikacije (npr. Facebook, Google nalog). Monargo nije odgovoran za ono što treće strane rade sa Vašim podacima, tako da morate biti sigurni da vjerujete aplikaciji i da ona ima odgovarajuće smjernice za zaštitu Vaših ličnih podataka.

Postoje veze do Monargo web stranice koje nijesu pod kontrolom Monarga. Posjetom ove stranice možete svoje podatke slati trećim licima sa kojima Monargo nema ugovor o obradi ličnih podataka. Ove web stranice imaju svoje politike privatnosti u kojima obrađuju Vaše lične podatke. Molimo pročitajte njihovu politiku privatnosti da biste se upoznali sa načinom na koji obrađuju Vaše lične podatke na web stranicama trećih lica koje posećujete.

6.3. Zajednički menadžeri
Vaše lične podatke možemo dijeliti sa ugovornim partnerima sa kojima djelujemo kao zajednički menadžer koji, u skladu sa ovom politikom privatnosti, može obrađivati Vaše lične podatke (npr. Dodjela u saradnji sa dobavljačima).

6.4. Univerzalno pravno nasledstvo
terms_and_privacy_var.universal_legal_p1

6.5. Javni organi
Ne suprotstavljajući se odredbama u vezi sa periodom čuvanja ličnih podataka prema Politici privatnosti, Vaše lične podatke možemo čuvati duži vremenski period i slati ih trećim licima kao što su policija, tužilaštvo, sud i drugi nadležni državni organi unutar ili van Crne Gore ako procenjujemo da je takvo omogućavanje neophodno i zasnovano na zakonu samo u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela. Takođe možemo objaviti Vaše lične podatke javnim vlastima kada je to potrebno za pribavljanje ili odbranu pravnih zahteva na sudu ili u upravnom ili vanparničnom postupku.

6.6. Slanje podataka zemljama koje nisu EU ili EEA
U slučaju korišćenja internet usluga izvan država članica EU, poslati podaci mogu se prenositi, skladištiti ili obrađivati u trećim zemljama gde zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti propisuje drugačije standarde od onih u državama članicama EU ili EEA. Korišćenjem usluga u zemljama van EU, saglasni ste da se lični podaci mogu prenositi ili predavati pravnim licima koja se nalaze u trećim zemljama. U suprotnom, Monargo neće lično otkriti Vaše lične podatke zemljama izvan EU ili EEA.

7. ROKOVI ZA ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bi smo osigurali svoje usluge, odnosno duže ako postoje zakonske obaveze.

Lični podaci povezani sa Vašim nalogom čuvaju se do zatvaranja računa, a podaci koji se odnose na kupovinu koju je korisnik izvršio u Internet prodavnici se čuvaju. Možete ili sami da zatvorite svoj nalog u podešavanjima naloga ili da zatražite da ga izbrišemo. Zatvaranje naloga i brisanje ličnih podataka može potrajati do 10 radnih dana. Imajte na umu da možemo zadržati neke informacije sa zatvorenih računa u skladu sa zakonom za sprečavanje prevara, naplatu duga, rješavanje sporova, rješavanje problema, pomoć u istragama nadležnih organa, postizanje uslova korišćenja usluga i usvajanje drugih mjera dozvoljenim zakonom. Podaci koje zadržavamo biće obrađeni u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Informacije u vezi sa plaćanjem kupovine putem Internet prodavnice i srodni detalji za kontakt pojedinaca mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza do potpune naplate usluga ili do isteka roka zastarjelosti pojedinačnih potraživanja, koji može biti i do pet godina po zakonu. U skladu sa poreskim propisima, izdati računi se čuvaju još 10 godina nakon završetka godine u kojoj je račun izdat.

Lične podatke dobijene iz saglasnosti čuvamo do opoziva pristanka, ali najviše 5 godina.

Informacije koje Vam više nijesu potrebne za svrhe u koje su prikupljene ili obrađene na bilo koji drugi način mogu biti anonimne i kombinovane sa drugim informacijama koje ne omogućavaju identifikaciju pojedinca kao pružanja statističkih podataka koji su komercijalno korisni Monargu, kao što su statistika o korišćenje usluga koje pružamo. Ovi lični podaci su anonimni i ne dozvoljavaju Vm da se povežete sa osobom koja može da se identifikuje.

8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Sprovodimo brojne tehničke i organizacione mjere kako bi smo osigurali zaštitu ličnih podataka tokom prikupljanja, prenosa i čuvanja. Monargo se trudi da na odgovarajući način zaštiti Vaše lične podatke, ali ne garantuje potpunu sigurnost ličnih podataka koje nam pružate i nije odgovoran za krađu, uništavanje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje Vaših ličnih podataka ili podataka o Vama. Monargo se pridržava opšteprihvaćenih standarda za zaštitu informacija primljenih tokom prenosa kao i nakon prijema, ali nijedan elektronski prenos ili skladištenje nije 100% siguran, tako da ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Monargo koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Laier) kako bi obezbedio šifrovanje ličnih podataka i podataka o kreditnoj kartici. Monargo sarađuje sa kompanijom koja osigurava sigurnost naših usluga i Vaših ličnih podataka. Korisnici Monarga su dodatno zaštićeni promjenom zaštitnog zida i drugih tehnologija kako bi se osigurala zaštita podataka.

Zaštita podataka je odgovornost korisnika uz odgovarajuću zaštitu njegovog mobilnog uređaja ili računara, kao i zaštitu korisničkog imena, lozinke i odgovarajuće softverske (antivirusne) zaštite Vašeg elektronskog uređaja. Da bi ste bili sigurni da su ove mjere efikasne u sprječavanju neovlašćenog pristupa Vašim ličnim podacima, morate biti svjesni bezbjednosnih funkcija koje su Vam dostupne putem pretraživača. Koristite pretraživač koji pruža podešavanja sigurnosnih karakteristika prije nego što svoje lične podatke ili podatke o kreditnoj kartici pošaljete mreži. Imajte na umu da ako koristite pretraživač koji ne podržava SSL tehnologiju, takav prenos ličnih podataka može biti rizičan.

Većina pretraživača dozvoljava obavještenja ako se nalazite na web lokaciji koja ne pruža sigurnu vezu ili ako informacije šaljete putem nezaštićene veze. Monargo preporučuje da omogućite ove funkcije pretraživača kako bi ste zaštitili lične podatke. Takođe možete pratiti svoju adresu (URL). Sigurne Internet adrese počinju sa https:// umesto http://, zajedno sa simbolom sigurne veze koji koristi vaš pretraživač (obično simbol katanca na početku Internet adrese). Takav simbol označava upotrebu sigurne komunikacije sa pretraživačem . Molimo Vas da istovremeno provjerite detalje (ispravnost) bezbjednosnog sertifikata Vaše web lokacije.

Izjava o odricanju odgovornosti. Monargo je posvećen zaštiti Vaših ličnih podataka i podataka o Vama, ali ni jedna mrežna veza ne može biti 100% sigurna i ne može garantovati potpunu zaštitu podataka koje nam pružate. Dostavljate nam svoje lične podatke na sopstveni rizik.

9. PRAVA LICA

Pojedinac može u bilo koje vrijeme da zahtijeva od Monarga da mu potvrdi da li se obrađuju podaci koji se odnose na njega, ako se obrađuju kako bi se omogućio pristup ličnim podacima i ako mu se pruže informacije u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka (npr. O svrsi obrade, vrsta ličnih podataka, korisnici kojima su lični podaci poslati ili će im biti poslati, procijenjeni period skladištenja, tehničke i organizacione mjere za zaštitu podataka itd.).

9.1. Pravo na pristup podacima
Pojedinac može u bilo koje vrijeme zahtijevati od Monarga da mu potvrdi da li se obrađuju podaci koji se odnose na njega, ako se obrađuju kako bi se omogućio pristup ličnim podacima i ako mu se pruže informacije u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka (npr. O svrsi obrade, vrsta ličnih podataka, korisnici kojima su lični podaci poslati ili će im biti poslati, procijenjeni period skladištenja, tehničke i organizacione mjere za zaštitu podataka itd.).

9.2. Pravo na ispravak
Pojedinac može u bilo koje vrijeme da zatraži da mu Monargo omogući ispravljanje netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega i dopunu nepotpunih ličnih podataka.

Registrovani korisnici to mogu učiniti kroz podešavanja naloga svoje Internet prodavnice.

9.3. Pravo na brisanje
U skladu sa uslovima koji su dalje određeni važećim propisima, pojedinac može u bilo kom trenutku zatražiti da mu Monargo dodijeli pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. Pravo na brisanje).

9.4. Pravo na ograničenje obrade
U skladu sa uslovima koji su dalje naznačeni važećim propisima, pojedinac može u bilo kom trenutku zatražiti da mu Monargo dodijeli pravo da ograniči obradu njegovih ličnih podataka. Registrovani korisnici Internet usluga to mogu učiniti u podešavanjima svog naloga. Treba imati na umu da u slučaju ograničenja obrade određenih ličnih podataka možda neće biti moguće pružiti potpunu uslugu.

9.5. Pravo na prigovor
Ako Monargo doo obrađuje lične podatke na osnovu legitimnih interesa Monarga, kao što je prikazano gore, pojedinac može da prigovori takvoj obradi u određenim slučajevima. Monargo će prestati da obrađuje ove lične podatke ukoliko ne utvrdi da ima opravdane i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada neophodna iz pravnih razloga.

Prigovor protiv obrade ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga može se podnijeti i povlačenjem saglasnosti za primanje obavještenja klikom na dugme za odjavu koje se nalazi na dnu elektronske poruke, to jest, slijedeći uputstva u poslatom obavještenju.

9.6. Opoziv saglasnosti
Pojedinac može opozvati saglasnost u bilo koje vrijeme, u slučajevima kada je dao saglasnost samo u svrhu obrade Vaših ličnih podataka.

Registrovani korisnici mogu opozvati saglasnost u podešavanjima naloga.

Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koja se odvijala prije opoziva.

9.7. Pravo na žalbu nadzornom organu
Pojedinac ima pravo da uloži žalbu ako smatra da se njegovi lični podaci obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka.

10. IZMJENE I POLITIKE PRIVATNOSTI

Monargo doo zadržava pravo promjene politike privatnosti i zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka.
terms_and_privacy_var.amendments_p2

terms_and_privacy_var.amendments_p3

USLOVI KORIŠĆENJA

11. Politika isporuke

11.1. Vrijeme isporuke
Prosečno vreme isporuke je 3 do 5 radnih dana.

11.2. Kašnjenje isporuke
U slučaju kašnjenja isporuke, kupac ima pravo da otkaže kupovinu, u tom slučaju će mu se vratiti sav novac.

11.3.Cijena isporuke
Troškovi dostave su 2,5e za sve gradove Crne Gore
Ako ukupna cijena Vaše porudžbine prelazi 35,00 €, dostava je besplatna.

11.4. Postupak isporuke
Ako naručite dostavu proizvoda na kućnu adresu i:
već ste platili porudžbinu, ali u trenutku isporuke nijeste kod kuće, prevoznik je dužan da obavijesti pošiljaoca o nemogućnosti isporuke pošiljke, u tom slučaju je pošiljalac dužan da prevozniku da dodatna uputstva.

U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovorenom roku i želi ponovo isporuku, kupcu će biti naplaćeni dvostruki troškovi isporuke.

12. Politika plaćanja

12.1. Izjava o sigurnosti i načini plaćanja
Sprovodimo brojne tehničke i organizacione mjere kako bi smo osigurali zaštitu ličnih podataka tokom prikupljanja, prenosa i čuvanja. Monargo se trudi da na odgovarajući način zaštiti Vaše lične podatke, ali ne garantuje potpunu sigurnost ličnih podataka koje nam pružate i nije odgovoran za krađu, uništavanje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje Vaših ličnih podataka ili podataka o Vama. Monargo se pridržava opšteprihvaćenih standarda za zaštitu informacija primljenih tokom prenosa kao i nakon prijema, ali nijedan elektronski prenos ili skladištenje nije 100% siguran, tako da ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Monargo koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Laier) kako bi obezbedio šifrovanje ličnih podataka i podataka o kreditnoj kartici. Monargo sarađuje sa kompanijom koja osigurava sigurnost naših usluga i Vaših ličnih podataka. Korisnici Monarga su dodatno zaštićeni promjenom zaštitnog zida i drugih tehnologija kako bi se osigurala zaštita podataka. Način plaćanja Urban One omogućio je plaćanje kreditnom karticom. U našoj internet prodavnici možete kupovati kreditnim karticama: MasterCard, Maestro, Visa.

12.2. Izvod o konverziji uplate
Imajte na umu da će se sva plaćanja izvršiti u evrima (EUR). Ako se plaćanje vrši pomoću platnih kartica stranih izdavaoca, ukupan iznos transakcije pretvoriće se u valutu poravnanja banke, prema trenutnom kursu Visa / Mastercard.

12.3. Zaštita podataka prilikom plaćanja
Prilikom unosa podataka platnih kartica povjerljivi podaci se prenose putem javne mreže u zaštićenom (šifrovanom) obliku korišćenjem SSL protokola, koristeći najsavremenije metode tokenizacije osjetljivih podataka, a u skladu sa PCI-DSS standardima. Podaci o platnoj kartici trgovca nijesu dostupni ni u jednom trenutku. 3D sigurnosna zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše svjetske standarde zaštite podataka i privatnosti. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway automatski su uključeni u 3D-Secure zaštitu, garantujući kupcima sigurnost njihove kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca ne čuvaju se u sistemu trgovca, a sama registracija je zaštićena SSL šifrovanjem podataka. PCI DSS standardi - AllSecure Payment Gateway neprekidno se pridržava svih zahtjeva kartičnih organizacija kako bi povećao nivo sigurnosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, sistem je bez prekida sertifikovan kao PCI-DSS nivo 1, što je najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je standard koji definiše neophodne mjere zaštite prilikom obrade, čuvanja i prenosa podataka osetljivih kartica. PCI standardi štite osjetljive podatke vlasnika kartice tokom čitavog procesa plaćanja: od trenutka unošenja podataka na prodajno mjesto trgovca, tokom komunikacije između trgovca i relevantnih banaka i kartičnih organizacija, kao i naknadnog čuvanja tih podataka.

12.4. Politika povrata novca
U slučaju povrata novca kupcu koji je prethodno platio jednom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, i bez obzira na razlog povrata, povraćaj se vrši isključivo putem iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice za plaćanje. To znači da će naša banka na naš zahtjev vratiti novac na račun vlasnika kartice.

13. Politika prigovora

Urban One ne preuzima odgovornost za greške kupaca, pogrešno kupljene proizvode ili bilo koju drugu grešku povezanu sa Vašim postupcima kupovine na web lokaciji. Ako imate bilo kakvih nepravilnosti u kupovini proizvoda na web lokaciji ili nijeste dobili kupljeni proizvod, obratite se korisničkoj službi (buy@urbanone.me) i mi ćemo se potruditi da nepravilnosti otklonimo kako bi smo dobili kupljeni proizvoda.

13.1. Pravo na povrat novca ili razmjenu robe
U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca ili zamjenu za drugi proizvod. Iznos se vraća kupcu po prijemu proizvoda, a nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

EUR - English

Sadržaj za odrasle osobe: vidljiv